Op zoek naar een basisschool voor uw kind?

U bent van harte welkom voor een rondleiding of klik hieronder voor het aanmeldformulier

 

Klik dan hier

Handig om te weten

Klasbord Ouderapp
Mocht u niet meer kunnen inloggen, kunt u hier kijken hoe u dit het beste kunt doen.
De organisatie/schoolcode is: sint-sebastianusschool
Bij overige vragen neem gerust contact op met onze ICT'er Myrna Zwijnenberg (myrnazwijnenberg@skot.nl)

Eten en drinken
’s Morgens krijgen de kinderen gelegenheid om in de groep iets te eten (bij voorkeur fruit) en te drinken.
Tijdens de lunchpauze eten alle kinderen in hun eigen groep hun lunch, samen met de leerkracht.

Traktaties
Als uw kind jarig is mag hij/zij ook op school trakteren.
Voor een traktatie in de groepen 1, 2, 3 en 4 kunt u met de leerkracht overleggen wat hiervoor het beste tijdstip is. In deze groepen is het bovendien mogelijk, het vieren van de verjaardag bij te wonen.
De groepen 5 t/m 8 trakteren iets voor half 11.
Uw kind krijgt een kaart waarop de leerkrachten in de pauze hun naam zetten. Een traktatie voor de leerkrachten is niet nodig.

Uitnodigingen
Heel vaak delen jarige kinderen uitnodigingskaartjes uit om andere kinderen uit te nodigen op hun verjaardag. Dat gebeurt vaak op school.
Dat kan heel confronterend zijn voor kinderen die NIET worden uitgenodigd.
Daarom vragen we u om deze kaartjes zoveel mogelijk buiten school om te overhandigen.

Knutselmateriaal
Af en toe kunnen wij goed kosteloos materiaal, zoals schoenendozen, closetrollen, enz. gebruiken. Wanneer wij behoefte hebben aan dit materiaal vragen wij dit aan uw kind of via de ouderapp.

Gevonden voorwerpen
Op school staat een krat voor gevonden voorwerpen.
Kom gerust eens kijken, als uw kind iets kwijt is.
Om te voorkomen dat spullen van uw kind zoek raken, raden wij u aan deze spullen te voorzien van de naam van uw kind. Kostbare spullen kunt u beter niet mee laten nemen naar school.

Schoolfotograaf
Elk jaar worden er schoolfoto’s gemaakt.
Zodra de afspraak met de schoolfotograaf is gemaakt, wordt de datum via de Klepperbrief bekend gemaakt.

Hoofdluis
Ook op onze school hebben we af en toe te maken met hoofdluis. Nadat hoofdluis is geconstateerd is een snelle behandeling erg belangrijk.
Zowel ouders als school hebben een belangrijke taak in het voorkomen en bestrijden van hoofdluis. Het is gebleken, dat als het probleem gezamenlijk aangepakt wordt, de bestrijding effect heeft.
Daarom is op school gekozen voor hoofdluisouders.
Alle leerlingen worden, in de meeste gevallen direct na een vakantieperiode, door deze ouders gecontroleerd op hoofdluis. Op het moment dat er hoofdluis gesignaleerd wordt, worden de ouders van het betreffende kind geïnformeerd en krijgen uitleg over de manier van bestrijding.
We hopen op deze manier nog meer bij te dragen aan de bestrijding van hoofdluis.
NB.: Ouders die bezwaar hebben tegen bovenstaande maatregel kunnen contact opnemen met Ingrid Kuipers